Open

Open van 6:30 tot 18:30

Privacy policy

Uw persoonsgegevens worden door Dult Geert - Clompen Marie-Christine. Zaakvoerders Bakkerij Dult bvba, Dorpsstraat 13, 9270 Laarne voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop om nieuwe producten of diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info [at] bakkerijdult.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).